فضای مجازی
فعالان سیاسی چه نقد هایی بر عملکرد دولت سیزدهم داشته اند؟ 02 اسفند 1400

فعالان سیاسی چه نقد هایی بر عملکرد دولت سیزدهم داشته اند؟

رسانه های اجتماعی به خصوص شبکه های اجتماعی بستری را به وجود آورده اند تا افراد بتوانندآزادانه حرف های خودشان را بزنند. توئیتر با وجود اینکه در کشور فیلتر شده اما افراد فیلترینگ را دور می‌زنند تا حرف خود را بگویند.

محکومیت  طالبان در افغانستان و نیز مخالفت با محدودیت در فضای مجازی 24 مرداد 1400
جبهه اصلاحات ضمن دو بیانیه اعلام موضع نمود :

محکومیت طالبان در افغانستان و نیز مخالفت با محدودیت در فضای مجازی

جبهه اصلاحات ایران در دو بیانیه به فاصله کمی وضعیت افغانستان و اقدامات طالبان رامحکوم نمود و همچنین هرگونه محدودیت در فضای مجازی را مورد اعتراض جدی قرارداد

لزوم جان گرفتن دوباره کارزار صیانت از فضای مجازی در مقابل مجلس 21 مرداد 1400

لزوم جان گرفتن دوباره کارزار صیانت از فضای مجازی در مقابل مجلس

یادداشت معین وکیلی؛ در باب کارزار مجازی سایت کارزار

نوشته‌ای در راستای اعدام_نکنیم. هشتگی در راستای اجرای درست قوانین مجازات اسلامی 31 تیر 1399

نوشته‌ای در راستای اعدام_نکنیم. هشتگی در راستای اجرای درست قوانین مجازات اسلامی

معین وکیلی _ایرانیان فردا ایران جزو معدود کشور‌هایی است که همچنان مجازات اعدام را در قوانین کیفری خود دارند . این قانون در مواردی چون قتل نفس ،محاربه ، تجاوز و … کارآیی دارد و همچنان بسیاری از قضات به آن حکم می کنند . در اینجا بازخورد شبکه های مجازی و عامه مردم را […]