🔶️🔷️زهرا شجاعی پا در این عرصه گذاشتم تا صدای زنان باشم

🔶️🔷️زهرا شجاعی در گفت وگو با کمپین خانم رئیس جمهور مطرح کرد: پا در این عرصه گذاشتم تا صدای زنان خاموش این سرزمین باشم. می‌گوید که از او خواسته‌اند مصاحبه کند اما نام برنامه “آقای رئیس جمهور است” طنزی تلخ؛پس به خنده می گوید آقا؟ خانم رئیس جمهور.
🔹️علت حضور شما در انتخابات ریاست جمهوری چیست؟
🔸️علیرغم اینکه می‌دانید در هیچ انتخاباتی شورای نگهبان تن به تفسیر واژه ی رجل سیاسی نداده است، اما من پا به این عرصه گذاشتم تا هم از تلاش و کوشش زنان ایران‌زمین در جهت رفع تبعیض‌ها و استیفای حقوق و تحقق عدالت جنسیتی تقدیر کنم و صدای زنان خاموشی باشم که در نهایت عزت و آبرومندی در حفظ کیان خانواده و رشد جامعه و دستیابی به اهداف توسعه پایدار، متوازن، همه‌جانبه و درون‌زا، در جای جای این سرزمین، در مزارع، کارخانه‌ها، ادارات، بیمارستان‌ها و… به فعالیت مشغولند و در انتظار تحقق قسط و عدالت اجتماعی هستند.
🔹️به عقیده شما در نظام جمهوری اسلامی این نقش برای زنان در نظر گرفته شده است؟
🔸️بله، من پا به این میدان گذاشتم تا نمونه ای از تحقق کلام حضرت امام (ره) باشم که فرمودند: زنان باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کنند و زنان مبدأ خیرات است و مقدرات اساسی مملکت فقط در پای صندوقهای رأی آورد و فقط در روز انتخابات نیست که در خروجی آن هم هست و برنامه ما حرکت در جهت خیرعمومی، حفظ وحدت و انسجام ملی، صلح و آشتی با یکدیگر و با جهان و مدیریتی مادرانه، منعطف، توام با شفقت و مهربانی است.
🔹️کاندیداتوری شما وپیروزی در این کارزار تا چه اندازه می تواند مشکلات زنان را مرتفع کند؟
🔸بحران در اشتغال زنان تحصیل کرده و شکل‌گیری انتظارات و خواسته های نوین جامعه نسوان و عدم پاسخگویی و غفلت و بی توجهی به این مطالبات عوارض نامطلوبی خواهد داشت.
کسانی که دل در گرو عشق به ایران دارند باید به این اجماع اتفاق کنند و برای رهایی و نجات کشور دست به دست هم دهند.
🔹️این حضور چقدر می تواند برای زنان ما انگیزه ایجاد کند؟
🔸️حضور من در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری گواه همت و غیرت زنان این مرز و بوم برای عبور از شی وارگی و نگاه ابزاری و تلاش جدی پابه پای مردان غیور برای اصلاح امور است.
🔹️آینده را از آن چه کسانی می دانید؟
🔸آینده از آن کسانی است که با صداقت و همت با فقر و فساد و تبعیض مبارزه جدی و عملی کنند.
ما باید با اساس خرد جمعی و وحدت ملّی و تأکید بر منافع ملی و بررسی اقدامات و کامیابی ها و ناکامی های دولتهای قبل و پرهیز از اشتباهات گذشته و بهره مندی از عقل و دانش بشری و تجارب دنیا در جهت تحقق بخشیدن به آرمانهای والای امام راحل ره و پاسداری از خون شهیدایی که برای ما امنیت و استقلال را تضمین کردند تلاش کنیم.

زهرا شجاعی
کاندیدای ریاست جمهوری

خانم_رئیس‌جمهور

  • نویسنده : ام البنین قرائی
  • منبع خبر : کمپین خانم رئیس جمهور_