110طرح اقتصادی
اجرای 110 طرح اقتصادی 03 بهمن 1401

اجرای 110 طرح اقتصادی

معاون اول رئیس جمهور از اجرای 110 طرح اقتصادی به ارزش 90میلیارد دلار خبر داد.