گشت ارشار
نه به ارشاد اجباری 30 مهر 1401

نه به ارشاد اجباری

«مردم اگر نخوان امر به معروف بشن بايد کيو ببينن؟» اين متفاوت ترين حرفي است که اين روزها از داخل کابينه سيد ابراهيم رئيسي شنيده شده است. عزت‌الله ضرغامي وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي البته کارنامه‌اي دارد که چندان با اين سخن هماهنگي ندارد. او هشت سال رئيس سازمان صدا و سيما بود و نحوه مديريت او بر آن سازمان مشخص است اما در طول سالهاي اخير گهگاه اظهارنظرهاي متفاوت او خبرساز شده است.