گرین کارت
قانون مدیریت کشوری فعالیت علیرضا دبیر را مجاز ‌نمی‌داند 04 اسفند 1400

قانون مدیریت کشوری فعالیت علیرضا دبیر را مجاز ‌نمی‌داند

بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ماموریت اعضای هیئت علمی رسمی یا پیمانی به وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌های ورزشی و نیز ماموریت کارمندان فدراسیون‌های ورزشی به وزارت ورزش و جوانان ابطال شده است و از این پس نیز صدور مجوز ماموریت ممکن نیست.