کمبود پزشک
شورای عالی انقلاب فرهنگی آینده پزشکی را تهدید می کند؟ 07 تیر 1401

شورای عالی انقلاب فرهنگی آینده پزشکی را تهدید می کند؟

ایرانیان فردا- گروه سیاسی:عضو کمیسیون بهداشت از تصمیم غیر فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تعداد پزشکان خبرداد