کشور روسیه
این سفر به ضرر ایران اما به نفع روسیه تمام شد 11 تیر 1401

این سفر به ضرر ایران اما به نفع روسیه تمام شد

ایرانیان فردا- گروه بین الملل:علی بیگدلی با انتقاد از سفر مذاکره کننده ارشد کشورمان به روسیه اظهار داشت: این سفر به هیچ عنوان جلوه خوبی نداشت و این گونه نشان داد که ما برای کسب تکلیف از روسیه این سفر را برنامه ریزی کردیم