کشورهای شرقی و غربی کدامند
نه شرقی، نه غربی وارونه 03 مرداد 1401

نه شرقی، نه غربی وارونه

ایرانیان فردا-گروه سیاسی: یکی از شرط‌های اساسی برای پیشرفت و توسعه‌یافتگی هر کشوری، مستقل بودن و عدم وابستگی به کشورها، ملت‌ها و فرهنگ‌های دیگر است و به‌همین دلیل شعار محوری انقلاب ما در قالب نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی تجلی پیدا کرد.