کشورهای اروپایی
وفای به عهد طرف های مقابل مذاکرات وین را به سمت توافق نهایی می کشاند 02 اسفند 1400
سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد؛

وفای به عهد طرف های مقابل مذاکرات وین را به سمت توافق نهایی می کشاند

سخنگوی وزرات خارجه با اشاره به اینکه اگر موضاعات باقی مانده تعهد طرف مقابل را ببینم می توانیم وارد فاز نهایی توافق شویم ابراز کرد:گفت وگوهای جدی در این زمینه در جریان است. ما هنوز منتظر تصمیمات اروپا و آمریکا در این زمینه هستیم و متأسفانه هنوز آن اراده را در آن ها ندیده ایم که این تصمیمات از سوی آن ها گرفته شود.