کاهش سن ازدواج در دهه شضتی ها
کاهش سن ازدواج در دهه شصتی ها 05 بهمن 1401

کاهش سن ازدواج در دهه شصتی ها

به گفته یک جمعیت شناس، تا سال گذشته یک میلیون و ۴۰۰ هزار مرد و ۸۳۰ هزار زن دهه شصتی (۳۰ تا ۴۰ ساله) مجرد بوده‌اند