کارون
دريغ از یک مثقال دلسوزی!؟ 10 آذر 1400

دريغ از یک مثقال دلسوزی!؟

در حالی ديروز هفتم آذرماه يكي از نمايندگان اهواز از وقت سخنراني مجلس استفاده كرد كه كوچكترين اشاره ، كمترين اما و اشاره اي به بحران آب در خوزستان و به طور خاص در اهواز نكرد تا باز هم تيم ناكارآمدان نمايندگان اهواز كامل شود. بعد از آنكه جويجري به طور شگفت انگيزي از صحنه […]