کاترین شکدوم
کاترین شکدوم و رواج یک گزاره غلط درباره ی مردم ایران 19 اسفند 1400

کاترین شکدوم و رواج یک گزاره غلط درباره ی مردم ایران

ابوالفضل بابادی شوراب این روزها تکذیبیه ای از خانم کاترین شکدوم در شبکه معاند و ایران ستیزِ بی بی سی در فضای مجازی ایران منتشر می شود که غالبا بازنشر آن توسط نیروهای ارزشی انجام می گیرد، از این تکذیبیه چند گزاره غلط به جهان مخابره شد، که حداقل یکی از آنها نیاز به اصلاح […]