پیمان جبلی
وظایف معطل مانده 09 آذر 1400

وظایف معطل مانده

اینکه یک مرجع تقلید طراز اول و مورد وثوق تفکرات و جریانات مختلف کشور، چنین نقدها و سخنانی را بازگو کند، اتفاق تازه ای بود که قابل تقدیر است.