پیشوا
افتتاح نمادین چند پروژه در شهرستان قرچک 10 شهریور 1401

افتتاح نمادین چند پروژه در شهرستان قرچک

‌استاندار تهران گفت: به کمک فرماندار و نماینده شهرستان قرچک توانستیم پروژه های فاخری را افتتاح کنیم