پژوهشگاه غدیر
24 آذر 1400

آیین رونمایی مجموعه کتابهای شاهکار مدیریت

آیین رونمایی مجموعه کتابهای شاهکار مدیریت اثر دکتر مهرداد بهرامی روز یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰ در پژوهشگاه غدیر اهواز برگزار گردید. دکتر مهرداد بهرامی در بخشی از سخنان خود عنوان کرد: آهنگ رشد و تکامل دانش مدیریت کندی نمی‌گیرد، برای هم آوردی در دنیای امروز همگامی، همنوایی و هم آوایی با این آهنگ ضرورت دارد.عوامل […]