پناهجو
جمهوری اسلامی ایران  در حل مشکلات پناهجویان افغان کمک کند وآنان را مورد حمایت خود قراردهند 14 فروردین 1401

جمهوری اسلامی ایران در حل مشکلات پناهجویان افغان کمک کند وآنان را مورد حمایت خود قراردهند

جمعی از فعالان مدنی، سیاسی و اجتماعی افغانستان در مورد مشکلات صد ها هزار پناه جویان افغان که در اثر تحولات اخیر به نسبت تهدید جان شان و مشکلات اقتصادی به جمهوری اسلامی ایران پناه آورده اند. به مقامات جمهوری اسلامی ایران نامه زدند