وعده های توخالی
رئیس جمهور حرف تازه ای ندارد؟ 13 بهمن 1401

رئیس جمهور حرف تازه ای ندارد؟

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور با حضور در تلویزیون، ضمن تشریح وضعیت اقتصادی کشور، آمارهای غلط و تکراری به مردم ارائه داد.