وزرات کار
همه وعده‌های دولت رئیسی که در سال ۱۴۰۰ محقق نشدند +جدول 01 فروردین 1401

همه وعده‌های دولت رئیسی که در سال ۱۴۰۰ محقق نشدند +جدول

دولت رئیسی با شعارهای رفع محرومیت و عدالت‌گستری روی کار آمده و جذاب‌ترین وعده‌ها را به مردم داد. رویداد۲۴ در این گزارش مهمترین وعده‌های کابینه رئیسی را لیست کرده است. مخاطب با خواندن یا وعده‌ها متوجه خواهد شد ماجرا از چه قرار است.