وزارت ورزش
خلیج فارس،خلیج ایرانی 05 بهمن 1401

خلیج فارس،خلیج ایرانی

فدراسیون فوتبال نسبت به استفاده از عنوانی مجعول برای رقابت‌های کشور‌های عرب به فیفا اعتراض خواهد کرد.