واریز یارانه
آیا شما  جزء23میلیون یارانه حذف شده محسوب می‌شوید؟ 17 اسفند 1400

آیا شما جزء23میلیون یارانه حذف شده محسوب می‌شوید؟

مجلس شورای اسلامی خواست تا یارانه نقدی برای سه دهک با جمعیتی در محدوده ۲۳میلیون نفر حذف شود.