هیات اجرایی دانشگاه
اعطای اختیار جدید به هیات اجرایی دانشگاه به توان علمی آن ضربه می زند. 11 بهمن 1400
جبهه اصلاحات ایران در بیانیه ای مطرح کرد؛

اعطای اختیار جدید به هیات اجرایی دانشگاه به توان علمی آن ضربه می زند.

جبهه اصلاحات ایران، در بیانیه ای به اخراج دانشگاهیان شایسته واستقلال زدایی از دانشگاه اعتراض، و اعطای اختیار مداخله هیات های اجرایی دانشگاه درهمه مراحل هفت گانه جذب و ارتقای هیات علمی دانشگاه های کشور را آسیب زا دانست به گزارش پایگاه خبری ایرانیان فردا وبه نقل از هدی پرس دربیانیه جبهه اصلاحات ایران در […]