نمایندگان مجلس
نمایندگان ادوار مجلس درباره وضعیت وخیم زنان به روسای سه قوه نامه زدند 26 اسفند 1400

نمایندگان ادوار مجلس درباره وضعیت وخیم زنان به روسای سه قوه نامه زدند

جمعی از نمایندگان ادوار مجلس در نامه ای از روسای سه قوه خواستند تا به وضعیت وخیم خشونت علیه زنان در جامه رسیدگی کنند.

130نماینده خواهان برگشت طرح صیانت به مجلس شدند 04 اسفند 1400

130نماینده خواهان برگشت طرح صیانت به مجلس شدند

یک عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از جمع آوری ۱۳۰ امضاء برای درخواست بازگشت طرح این طرح به صحن مجلس خبر داد

دريغ از یک مثقال دلسوزی!؟ 10 آذر 1400

دريغ از یک مثقال دلسوزی!؟

در حالی ديروز هفتم آذرماه يكي از نمايندگان اهواز از وقت سخنراني مجلس استفاده كرد كه كوچكترين اشاره ، كمترين اما و اشاره اي به بحران آب در خوزستان و به طور خاص در اهواز نكرد تا باز هم تيم ناكارآمدان نمايندگان اهواز كامل شود. بعد از آنكه جويجري به طور شگفت انگيزي از صحنه […]