معاون امور زنان
مجری غیر حرفه ای جهان آرا نگذاشت تا مهمانان برنامه ازحق خودفاع کنند. 12 بهمن 1400

مجری غیر حرفه ای جهان آرا نگذاشت تا مهمانان برنامه ازحق خودفاع کنند.

برنامه جهان آرا شبکه افق در هفته ای که گذشت اتهامات و دروغ پردازی هایی رانسبت به سیاست های حوزه خانواده دولت اصلاحات و دولت تدبیر و امید بیان کرد.دراین خصوص زهرا شجاعی- مشاور رییس جمهور و رییس مرکز امور مشارکت زنان در دولتهای هفتم و هشتم،شهیندخت مولاوردی ،معاون امور زنان و خانواده دولت یازدهم […]