معاونت پژوهش و فناوری سازمان بسیج اساتید کشور
هراس دشمنان ایران از اراده ملی جامعه برای تغییر، تحول و پیشرفت 09 دی 1399

هراس دشمنان ایران از اراده ملی جامعه برای تغییر، تحول و پیشرفت

سمنان ( ایرانیان فردا ) – معاونت پژوهش و فناوری سازمان بسیج اساتید کشور از هراس دشمنان ایران بابت اراده ملی جامعه برای تغییر، تحول، پیشرفت، اقتدارآفرینی، ظرفیت سازی و از هر فاکتوری که این عوامل را تقویت کند، خبر داد و گفت: سرمایه های بسیار کم نظیری به برکت و همت افرادی همچون شهید سلیمانی و مدافعان حرم و رشادت ‌های صورت گرفته آنان نصیب کشور ما شده است و توانسته ایم به لحاظ نفوذ و جغرافیای نظامی، به مرزهای دریای سرخ و مدیترانه برسیم.