مسابقه ملی سایکو ماسک
کسب رتبه های برتر دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان در مسابقه ملی سایکو ماسک 05 اسفند 1399

کسب رتبه های برتر دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان در مسابقه ملی سایکو ماسک

سمنان (ایرانیان فردا) - دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان با درخشش در مسابقه ملی سایکوماسک، رتبه های برتر این مسابقات را به دست آوردند.