مسابقات ورزشی قهرمانی کشوری
17 دی 1399

افتخارآفرینی اساتید و دانشجویان ورزشکار دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان

سمنان ( ایرانیان فردا ) – اساتید و دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان در مسابقات ورزشی قهرمانی کشور افتخار آفریده و حائز رتبه های برتر کشور شدند.