محمد تقی یزدی
مدیرمسئول پایگاه خبری ایرانیان فرداو مدیر مجموعه فرهنگی هنری آموزشی  انتصاب محمدتقی یزدی را تبریک گفتند 16 اسفند 1400
در پیامی ؛

مدیرمسئول پایگاه خبری ایرانیان فرداو مدیر مجموعه فرهنگی هنری آموزشی انتصاب محمدتقی یزدی را تبریک گفتند

محمد تقی یزدی به سمت سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهرودمنصوب شد.