محمدامین بخشیان
توزیع ۷۰۰ بن کارت حمایتی در حاشیه شهر 17 آذر 1399

توزیع ۷۰۰ بن کارت حمایتی در حاشیه شهر

مسئول بسیج دانشجویی استان سمنان با اشاره به توزیع ۷۰۰ بن کارت حمایتی در حاشیه شهر استان سمنان، توسط گروه جهادی جمعیت دانشجویی امام حسن(ع) استان سمنان خبرداد که فاز جدید طرح همسفره با همسایه در حال حاضر با مشارکت 10 گروه جهادی در 10 محله استان سمنان آغاز شده است.