محمدابراهیم یوسفیان
فرشته های زمینی سجده گذار معبودشان شدند 11 اسفند 1399
جشن تکلیف ۳۰۷ دختر مددجو استان سمنان؛

فرشته های زمینی سجده گذار معبودشان شدند

سمنان (ایرانیان فردا) - معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان سمنان از برگزاری جشن تکلیف ۳۰۷ نفر از دختران تحت حمایت کمیته در روزهای یازدهم تا شانزدهم اسفند ماه سال جاری خبر داد.