محسن عامری
اموال دولت دست چه کسانی است؟ 13 بهمن 1401

اموال دولت دست چه کسانی است؟

در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با انتقاد از مصوبه مولدسازی اموال دولت تأکید شد: برای تسهیل روند واگذاری ممنوعیت ابطال معاملاتی که مراحل آن طی شده است، به تصویب برسد.