مجلس انقلابی
ماجرای رشوه گیری مجلس انقلابی!! 09 بهمن 1401

ماجرای رشوه گیری مجلس انقلابی!!

سخنان امام جمعه میانه درباره رشوه گیری مجلس، واکنش تند نمایندگان مجلس را در پی داشته است. امروز در جلسه مجلس، برخی نمایندگان ضمن رد ادعای رشوه گیری، خواستار نظارت بیشتر بر عملکرد ائمه جمعه شده‌اند.

لزوم جان گرفتن دوباره کارزار صیانت از فضای مجازی در مقابل مجلس 21 مرداد 1400

لزوم جان گرفتن دوباره کارزار صیانت از فضای مجازی در مقابل مجلس

یادداشت معین وکیلی؛ در باب کارزار مجازی سایت کارزار