لایحه
مجلس حداقل دستمزدکارگران در سال آینده را تصویب کرد 24 بهمن 1400

مجلس حداقل دستمزدکارگران در سال آینده را تصویب کرد

،کارشناس بازار از تعیین حداقل دستمزد کارگران بامبلغ ۵ میلیون و۶۰۰هزار تومان توسط مجلس خبرداد وابراز کرد:رقمی که سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص حداقل دستمزد برای سال آینده اعلام کردند، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است؛ این رقم می‌تواند مبنا و شاخص جدی در تعیین دستمزد کارگران باشد.