قیمت گندم
با اینکه گندم وارد کردیم جشن خودکفایی گرفتیم 07 تیر 1401

با اینکه گندم وارد کردیم جشن خودکفایی گرفتیم

ایرانیان فردا-گروه اقتصادی: یک فعال حوزه کار بر ضرورت توجه بیش از پیش به اشتغال بخش کشاورزی به ویژه تولید گندم تاکید کرد و با انتقاد از واردات نهاده‌ها و خوراک دام و طیور، گفت: در شرایطی که دنیا به سرمایه گذاری روی غلات استراتژیک روی آورده است باید تهیه و تامین نهاده ها در ایران و توسط بخش خصوصی انجام شود.