قیمت مسکن در مهر ماه
مسکن مهم ترین معضل جامعه 22 مهر 1401

مسکن مهم ترین معضل جامعه

عضو هیأت علمی و رئیس گروه آینده‌نگری و فناوری‌های نو مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری بیان کرد:فت: کمبود مسکن، قیمت و همچنین اجاره بهای مسکن از جمله مواردی است که باید به آن پرداخت