فهیم دشتی
چرا روزه سکوت گرفته‌اید؟ 17 شهریور 1400
بیانیه ۱۲۰ نفر از خبرنگاران و فعالین سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ای خطاب به جامعه جهانی

چرا روزه سکوت گرفته‌اید؟

جمعی از خبرنگاران و فعالین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی پس از شهادت همکار خود شهید فهیم دشتی بیانیه ای به شرح زیر نوشته اند