فقر مطلق
ادعای عجیب وزیر کار!!! 07 بهمن 1401

ادعای عجیب وزیر کار!!!

وزیری که خود زمانی در روستای باباحیدر به گفته همولایتی‌هایش دچار «فقر مطلق» بود و اکنون به ثروت رسیده است، معتقد است در «در جمهوری اسلامی فقر مطلق نداریم» / تنی چند از پسرانش هر جا او پستی گرفت، شرکتی تاسیس کردند که به شکل کاملاً تصادفی بی‌ارتباط با شغل پدر نبود.