فرونشست زمین
خطر فرونشست زمین در ایران 07 بهمن 1401

خطر فرونشست زمین در ایران

رییس سازمان نقشه‌برداری کشور گفت: تراز دریای خزر طی ۱۵ سال اخیر براساس رصد ایستگاه‌های پایش سطح تراز دریا بیش از ۲ متر کاهش یافته است.