فاطمه سواری
نقدی بر سفر دولتمردان در استان خوزستان _یادداشت وارده از نویسنده میهمان فاطمه سواری 07 مرداد 1400

نقدی بر سفر دولتمردان در استان خوزستان _یادداشت وارده از نویسنده میهمان فاطمه سواری

نقدی بر سفر دولتمردان به استان خوزستان در پی اعتراضات اخیر مردم خوزستان به خشک شدن هور و رودها سفر مدیران عالی رتبه و میانی به استان زرخیر اما مملو از مشکلات 4 دهه مدیریت را شاهد بودیم اول از همه با توجه به روحیه مهمان نوازی مردم این خطه قدوم مبارک حضرات و آیات را خیرمقدم عرض کرده وبعد ادامه می دهیم