عیدی
ای کاش عیدی کارمندان و بازنشستگان دولت همان یک سکه بهار آزادی بود! 28 بهمن 1400

ای کاش عیدی کارمندان و بازنشستگان دولت همان یک سکه بهار آزادی بود!

بسیاری از مردم جهان با فرهنگ و آیین خاص خود، روز یا روزهایی را به‌بهانۀ پایان سال قدیم و آغاز سال جدید جشن می‌گیرند. برگزاری این مراسمِ هزاران‌ساله در کشورهای مختلف متفاوت است و در چنین ایامی مردم هر سرزمینی به سبک و سیاق خود شادی می‌کنند و از کشورهای آسیای شرقی مثل چین و ویتنام گرفته تا کشورهای غربی چون فرانسه و آلمان، از کشورهای آفریقایی گرفته تا استرالیا، تقریباً همۀ مردم جهان گردش سال را جشن می‌گیرند.