طرح انتقلاب اب
بی اهمیتی دولت نسبت به طرح انتقال آب 22 مهر 1401

بی اهمیتی دولت نسبت به طرح انتقال آب

طرح انتقال آب «بهشت آباد» طرحی که نزدیک به ۱۵ سال است به محل جدال نمایندگان مجلس تبدیل شده نمایندگانی که دو روی یک سکه اند؛ یک سو در این طرح ذی نفع می‌شوند و موجب آبادانی شهرشان فراهم می‌شوند اما آن روی سکه مردم و نمایندگانی قرار گرفته‌اند که از ابتدای موضوع و زمانی که زمزمه‌های این طرح عنوان شد مخالفت خود را اعلام کردند.