شورای عالی کار
حقوق کارگران در سال جدید6میلیون و 200هزارتومان شد 22 اسفند 1400

حقوق کارگران در سال جدید6میلیون و 200هزارتومان شد

با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران درسال آینده 6میلیون و 200 هزار تومان شد