شهروندان اوکراین
فرمان استفاده اوکراینی ها سلاح صادر شد 23 اسفند 1400

فرمان استفاده اوکراینی ها سلاح صادر شد

ولودیمیر زلنسکی با قانونی به شهروندان اوکراینی اجازه داد در دوره حکومت نظامی از سلاح استفاده کنند.