شهدای مدافع حرم
07 بهمن 1399

یاد ایام / سلسله خاطرات

سمنان (ایرانیان فردا) - در میان شهدای مدافع حرم، شهدای زینبیون مظلومیتی خاص دارند. اکثر آنها بچه پاراچنارند. پاراچنار منطقه ای شیعه نشین است که هر از گاه مورد حمله وحشیانه سلفی ها و وهابی های پاکستان قرار می گیرد و البته شیعیان آنجا ملجا و مامنی هم ندارند تا به آن پناه ببرند. از یک طرف وهابی ها و سپاه جنگوی (بدلی از داعش در پاکستان) از طرفی ارتش پاکستان که پایه ها و ارکان آن وابستگان وهابیتند و با شیعیان کینه دارند.