سماح
زائران اربعین حسینی ثبت نام در سامانه سماح را به تاخیر نیندازند 01 شهریور 1401

زائران اربعین حسینی ثبت نام در سامانه سماح را به تاخیر نیندازند

رئیس ستاد اربعین و معاون امنیتی و نظامی وزیر کشور گفت: زائران اربعین حسینی ثبت نام خودرا به ۲۴ ساعت قبل رفتنشان موکول نکنند زیرا برنامه های مارا به هم میریزد