سخنگو وزارت خارجه
احقاق حق مردم با تحکیم آرامش و آسایش 17 تیر 1401

احقاق حق مردم با تحکیم آرامش و آسایش

ایرانیان فردا-گروه یادداشت: اخیراً آقای خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه، در نشست خبری دربارۀ مذاکرات وین بیان کرد: «ایران درخصوص مذاکرات همچنان در مسیر دیپلماسی حرکت می‌کند و از ریل مذاکره خارج نشده است؛ بلکه این سیاستمداران آمریکایی هستند که با بدعهدی‌های خود در زمینۀ برجام همان مسیر ترامپ را طی می‌کنند.»