سازمان های مردم نهاد
دولت بزرگ جامعه ضعیف 12 اسفند 1400
به مناسبت روز جهانی سازمان های مردم نهاد مطرح شد؛

دولت بزرگ جامعه ضعیف

هشتم اسفندماه، روز جهانی سازمانهای مردم نهاد است. هرچند در جوامع کهن سنت‌های قوی به خصوص با آموزه‌های دینی در این خصوص وجود داشته، اماسمن‌ها در اشکال مختلف و نوین، تبدیل به یک ضرورت برای زندگی در عصر جدید شده‌اند.