زلزله
لوله تانک دولت این بار به سمت کریم باقری گرفته شد 13 بهمن 1401

لوله تانک دولت این بار به سمت کریم باقری گرفته شد

در حالی که مردم زلزله زده خوی نسبت به عملکرد دولت رئیسی در خصوص امدادرسانی به شدت معترض هستند، دولت جمع آوری کمک های مردمی برای ارسال به خوی را نیز برنمی تابد و مانع از اقدام چهره های محبوب و مردمی در این خصوص شده است.