ریشه اغتشاشات
ریشه اعتراضات نشانه ضعف مدیریتی است 22 مهر 1401

ریشه اعتراضات نشانه ضعف مدیریتی است

در انتخابات رياست‌جمهوري، مجالس، پارلمان‌ها و کنگره‌ها در کشورهايي که ساختار نظام‌مندي دارند، از اهميت ويژه‌اي برخوردار هستند. مطالبات مردمي پس از انتخابات ديگر توسط راي‌دهندگان استيفا نخواهد شد، بلکه توسط احزاب به شکل قانوني به نحوي که تصميم‌گيري در اعلان اعتراضات مدني خود براي احقاق حقوق حقه راي‌دهندگان که به اعتبار توصيه و گرايش‌هاي سياسي افراد با هر سليقه به عضويت در آن حزب درآ‌مده‌اند، مطالبه مي‌شود.