روابط ایران با روسیه
روسیه با چرب زبانی به اقتصاد ایران ضربه زد!! 29 بهمن 1401

روسیه با چرب زبانی به اقتصاد ایران ضربه زد!!

خبرگزاری دولت در بخشی از گزارش خود درباره مناسبات ایران و چین، خبر داده روسیه با فروش نفت ارزان‌تر از ایران به پکن، بازار چین را از دست کشورمان «خارج» کرده است.