رنسانس
شعار اصلاح‌طلب ، اصول‌گرا و دیگر هیچ؟! 12 اسفند 1400

شعار اصلاح‌طلب ، اصول‌گرا و دیگر هیچ؟!

تاریخ شکل‌گیری احزاب سیاسی به ایتالیای عهد رنسانس برمی‌گردد. به دسته‌هایی از مردم که دور افراد متشخص گرد می‌آمدند حزب می‌گفتند